Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. De NZa gaat zorgvuldig om met medische persoonsgegevens en in het kader van die zorgvuldigheid, willen we daar ruimte voor geven.

Wettelijke taken

De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren. Een belangrijke bevoegdheid van de NZa is die van het opvragen van informatie die van belang is voor de uitvoering van die wettelijke taken. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met deze bevoegdheid. In deze toelichting leggen wij uit hoe we de privacy van patiënten borgen.

Verbeteren inzicht

Het registreren van zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op de factuur is al gestart vanaf 1 juli 2022. De uitvraag van de HoNOS+ vragenlijsten die vanaf 1 oktober zou starten stellen we uit met drie maanden tot 1 januari 2023. De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren. Veel zorgaanbieders hebben al een account aangevraagd voor de aanlevering van de gegevens. De komende weken worden deze accounts geactiveerd. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari de gegevens aanleveren aan de NZa.

Verkorten wachttijden

De NZa vindt dat iedere patiënt recht heeft op goede zorg en moet deze zorg zo snel mogelijk krijgen. De wachtlijsten in de ggz zijn al ruime tijd te lang en we zien dat mensen met een complexe zorgvraag gemiddeld langer op de wachtlijst staan. De NZa heeft samen met twaalf branchepartijen het zorgprestatiemodel ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Complexe zorg wordt beter betaald in het nieuwe systeem. Op deze manier hopen we dat hun wachttijd hiermee korter wordt.

Bron: NZa