In 2022 en 2023 werken we aan zorgvraagtypering

De adviescommissie zorgvraagtypering ggz adviseert de NZa over verbeteringen in het systeem van zorgvraagtypering. Werkgroepen bereiden de adviezen voor. Op deze website leest u hier meer over. 

Wat is zorgvraagtypering?

In het zorgprestatiemodel brengen we de zorgvraag van patiënten in kaart met zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg.

Zo kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars in gesprek over wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en om dit financieel mogelijk te maken. Dit kan eerlijke vergoedingen stimuleren voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Zorgvraagtypering vergroot de klinische herkenbaarheid van de zorgbehoefte. Bekijk de animatie over zorgvraagtypering:

Waar werken we aan?

Om te zorgen dat zorgvraagtypering goed kan werken, zijn cijfers en onderzoek nodig. Daarom ligt in 2022 en 2023 de focus op het verzamelen van data en het stimuleren van de juiste toepassing. Deze periode geeft ook de ruimte om zorgvraagtypering door te ontwikkelen.

De adviescommissie zorgvraagtypering ggz werkt aan deze doorontwikkeling. Dat doen zij in opdracht van de NZa. De adviescommissie adviseert de NZa over verschillende onderwerpen in de doorontwikkeling van zorgvraagtypering per 2024. De adviescommissie heeft hiervoor werkgroepen ingesteld met inhoudelijke specialisten van de veldpartijen.

Lees meer

Laatste nieuws

09 september 2022

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken.

Lees verder
23 december 2021

EPD-ontwikkeling: kaders voor declaratie en zorgvraagtypering

Het programma ontvangt veel vragen over wanneer er gedeclareerd kan worden. Vanaf welk moment zorgaanbieders kunnen declareren, hangt af van de voortgang bij de eigen EPD-leverancier. Uiterlijk 1 april 2022 zouden volgens het programma alle zorgaanbieders rekeningen moeten kunnen sturen aan zorgverzekeraars en patiënten.

Lees verder

Deelnemende partijen

Deze partijen zitten in de adviescommissie en werkgroepen