Mensen

Adviescommissie

In de adviescommissie zorgvraagtypering ggz werken veldpartijen samen aan de doorontwikkeling van zorgvraagtypering per 2024. De adviescommissie geeft de NZa inhoudelijk advies over deze doorontwikkeling. Zij baseren dit advies zo veel mogelijk op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. De adviescommissie stelt werkgroepen in en formuleert opdrachten voor deze werkgroepen.

Naam Organisatie Namens
Brigitte Baeten Secondant LVVP
Marga Bijma Lid V&VN
Richard Boxem Secondant de Nederlandse ggz
Jos Brinkmann Lid de Nederlandse ggz
Danielle Budel Secondant MIND
Rian Busstra Secondant de Nederlandse ggz
Melissa Chrispijn Secondant NVvP
Damiaan Denys Lid NFZ/NFU
Cornelis Jan Diepeveen Voorzitter
Peter Greeven Lid NIP
Roel de Haan Lid NZa
Nicole Houdijk Secondant ZN
Guus Jansen Secondant NFU
Frank Jonker Secondant NIP
Jeffrey Klaasen Secondant V&VN
Marcel Krijgsheld Lid NZa
Fred Landwaart Secretaris
Maarten Merkx Lid MeerGGZ
Femke van de Pol Lid ZN
Sarah Prins Secondant Zorginstituut Nederland
Wievenlien Punt Secondant NVZ
Jaap van der Rijst Secondant ZN
Alexandra Sillen Lid LVVP
Sabrina Sluiter Lid MIND
Liselotte Visser Lid Zorginstituut Nederland
Natasja van de Weg Lid NVvP

Werkgroep Praktijk

De werkgroep Praktijk doet 'veldonderzoek' naar de toepassing van de zorgvraagtypering in de praktijk. Zijn er knelpunten? Hoe kunnen die worden opgelost?

Naam Organisatie Namens
Umberto Argese Helen Dowling Instituut MeerGGZ
Brigitte Baeten Vrijgevestigde praktijk LVVP
Marga Bijma GGz praktijk V&VN
Marc Blom Parnassia Groep de Nederlandse ggz
Melissa Chrispijn Isala NVvP
Marjon Diepenhorst VGZ ZN
Roel de Haan NZa NZa
Hester den Hartog De Viersprong de Nederlandse ggz
Inez Heijne NZa NZa
Jeffrey Klaassen V&VN V&VN
Margit Klok Radboud UMC NFU
Marten Roobol ETZ NVZ
Ruud Rutten Tactus de Nederlandse ggz
Arjen Theil GGZ Centraal de Nederlandse ggz
Barbara de Valck NIP

Werkgroep Data-analyse

De werkgroep Data-analyse verbetert het algoritme en past deze, waar nodig, aan op de Nederlandse situatie. Ook onderzoekt de werkgroep de zeggingskracht van zorgvraagtypering, de mogelijkheden van de extra informatie-elementen en de bruikbaarheid van hertypering.

Naam Organisatie Namens
Marga Bijma GGz praktijk V&VN
Iris Bolt a.s.r. ZN
Suzanne van Bronswijk Maastricht UMC+ NFU
Michael van Egmond ONVZ ZN
Fabianne Engelsbel GGZ Noord-Holland Noord de Nederlandse ggz
Koen Gorgels VGZ ZN
Roel de Haan NZa NZa
Nicole Houdijk ZN ZN
Jeanette van Manen Tactus de Nederlandse ggz
Rosa Meijer Parnassia Groep de Nederlandse ggz
Kasper van Mens Altrecht de Nederlandse ggz
Maarten Merkx HSK MeerGGZ
Rutger Metselaar NZa NZa
Roel Schellekens CZ ZN
Alexandra Sillen Vrijgevestigde praktijk LVVP
Jeroen van Waarde Rijnstate NVvP

Werkgroep ICT

De werkgroep ICT onderzoekt hoe we EPD's beter kunnen gebruiken bij het vullen van zorgvraagtypering.

Naam Organisatie Namens
Roel de Haan NZa NZa
Chris Nas LVVP LVVP

Werkgroep Contractering

De werkgroep Contractering beschrijft scenario's om zorgvraagtypering te gaan gebruiken in zorgverkoop en zorginkoop.

Naam Organisatie Namens
Simone Cockx Radboud UMC NFU
Martin Dekker Mentaal Beter MeerGGZ
Roel de Haan NZa NZa
Nicole Houdijk ZN ZN
Jasper van Kuik ZN ZN
Femke van de Pol CZ ZN
Jan Smulders NVvP
Judith Veenendaal LVVP LVVP

Voorbereidingscommissie

De voorbereidingscommissie bereidt de bijeenkomsten van de adviescommissie voor.

Naam Organisatie Namens
Marga Bijma GGz praktijk V&VN
Richard Boxem de Nederlandse ggz de Nederlandse ggz
Danielle Budel MIND MIND
Melissa Chrispijn Isala NVvP
Cornelis Jan Diepeveen Voorzitter
Roel de Haan NZa NZa
Nicole Houdijk ZN ZN
Guus Jansen UMCG NFU
Joost Kamoschinski NVvP NVvP
Fred Landwaart Secretaris
Maarten Merkx HSK MeerGGZ
Yvonne Moolenaar NIP NIP
Carlijn Nieuwenhuis NZa NZa
Femke van de Pol CZ ZN
Carlijn Ritzen BDO NZa
Alexandra Sillen Vrijgevestigde praktijk LVVP
Wievenlien Punt NVZ NVZ